گوشواره نگین درشت مدل 1202

  • نگین درشت
  • پر کار