گردنبند سنگ کریستالی مدل 13

  • سنگ کریستال
  • رنگبندی
  • قطره ای