گردنبند سنگ کریستالی مدل 121

  • سنگ کریستالی
  • رنگ خاص